Voteringsoversikt for sak:

Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.06.2017 Kl. 20:47:07)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger