Voteringsoversikt for sak:

Ny stortingsgodtgjørelseslov
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.12.2016 Kl. 14:45:51)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.12.2016 Kl. 14:46:18)
  For

  Det ble votert over:

  Merknad

  Representanten Ørmen Johnsens (H) stemme skulle her vært MOT, slik at antall stemmer FOR er 63 og antall stemmer MOT er 33.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.12.2016 Kl. 14:46:43)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (12.12.2016 Kl. 14:46:52)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt ny stortingsgodtgjørelseslov. Reglene knyttet til stortingsrepresentantenes godtgjørelser har tidligere vært gitt både i lov, forskrift og ulike retningslinjer. Regelverket som regulerer stortingsrepresentanters godtgjørelse mv., er ikke så omfattende at det er hensiktsmessig at reglene både skal finnes i lov og forskrift, og det har tidligere vært krevende å finne frem til hvilke regler som gjelder. Videre er en del av reglene i forskrift og retningslinjer av en slik art at de bør være vedtatt i lovs form. Reglene som tidligere har vært i forskriften videreføres i loven. Den nye loven innebærer relativt omfattende endringer i lovens struktur, noen språklige endringer og enkelte innholdsmessige endringer og presiseringer.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg