Voteringsoversikt for sak:

Endring av Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.12.2016 Kl. 22:55:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Merknad

  Representanten Irene Johansens (A) stemme skulle vært MOT slik at totalt antall stemmer FOR er 1 og totalt antall stemmer MOT er 101.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.12.2016 Kl. 22:56:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Merknad

  Representanten Irene Johansens (A) stemme skulle vært MOT slik at totalt antall stemmer FOR er 1 og totalt antall stemmer MOT er 102.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (05.12.2016 Kl. 22:56:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (05.12.2016 Kl. 22:57:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (05.12.2016 Kl. 22:57:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (05.12.2016 Kl. 22:57:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (05.12.2016 Kl. 22:58:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (05.12.2016 Kl. 22:58:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (05.12.2016 Kl. 22:59:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (05.12.2016 Kl. 22:59:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:00:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:00:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:01:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:01:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:01:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:02:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:02:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:03:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 19. 19 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:03:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 20. 20 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:03:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 21. 21 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:04:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 22. 22 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:04:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 23. 23 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:04:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 24. 24 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:05:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 25. 25 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:05:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 26. 26 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:05:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 27. 27 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:06:26)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 28. 28 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:07:07)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 29. 29 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:07:30)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 30. 30 Votering

  (05.12.2016 Kl. 23:07:43)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 31. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger