Voteringsoversikt for sak:

Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:38:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:39:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:39:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:40:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:40:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:40:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:41:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:42:03)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:42:35)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:43:00)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:43:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Merknad

  Representantene Marianne Aasen(A) og Kari Henriksen(A) sine stemmer skulle her vært FOR, slik at antall stemmer FOR er 46 og antall stemmer MOT er 53.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:44:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:44:23)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:44:41)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 15. 15 Votering

  (11.10.2016 Kl. 12:45:02)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 16. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om fag, fordypning og forståelse, som gjelder det langsiktige arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet og innholdet i grunnskolen og videregående opplæring. En rekke vedtak ble fattet i den forbindelse, bl.a. om systemet for kvalitetsvurdering, lokalt arbeid med læreplan, formålsparagrafens fellesverdier, innovasjon, klassemiljø og hvordan vurderingssystemene kan tilrettelegge for læring.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger