Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.03.2016 Kl. 15:02:49)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger