Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en kunnskapsbasert og menneskelig narkotikapolitikk
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.06.2015 Kl. 16:24:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (04.06.2015 Kl. 16:25:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (04.06.2015 Kl. 16:25:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (04.06.2015 Kl. 16:25:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (04.06.2015 Kl. 16:26:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (04.06.2015 Kl. 16:26:43)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Forslag om en kunnskapsbasert og menneskelig narkotikapolitikk ble drøftet i Stortinget på bakgrunn av forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti. I tillegg til støtte fra forslagsstillernes parti, fikk noen av forslagene varierende støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ingen forslag ble vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger