Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om nye tiltak for en mer human rusomsorg
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.06.2015 Kl. 16:22:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (04.06.2015 Kl. 16:23:06)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (04.06.2015 Kl. 16:23:27)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (04.06.2015 Kl. 16:23:52)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Forslag om nye tiltak for en mer human rusomsorg ble drøftet i Stortinget på bakgrunn av forslag fra representanter fra Venstre. Stortinget har vedtatt å be regjeringen vurdere å gjøre Narkotikaprogram med domstolskontroll, som i dag finnes i Oslo og Bergen, permanent, samt vurdere utvidelse til andre byer. Videre har Stortinget vedtatt å be regjeringen gjennomføre en sammenstilling av bruken og erfaringer med henholdsvis Narkotikaprogram med domstolskontroll, ruskontrakter i kommuner og politidistriktene, og bruken av konfliktråd i friomsorgen med tanke på videre utvikling av behandlingsrettede kontrakter som alternativ til tradisjonell soning for ruspasienter. Det ble også vedtatt å be regjeringen se nærmere på tilbudene til de mest hjelpetrengende rusavhengige.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger