Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om at kjøp av klimakvoter i utviklingsland ikke lenger skal brukes i det norske klimaregnskapet som erstatning for å kutte utslipp i Norge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.04.2015 Kl. 18:24:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (28.04.2015 Kl. 18:24:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (28.04.2015 Kl. 18:25:06)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om at kjøp av klimakvoter i utviklingsland ikke lenger skal brukes i det norske klimaregnskapet som erstatning for å kutte utslipp i Norge, er behandlet og vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger