Voteringsoversikt for sak:

Svalbardbudsjettet 2015
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.12.2014 Kl. 23:39:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (09.12.2014 Kl. 23:40:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (09.12.2014 Kl. 23:40:47)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger