Voteringsoversikt for sak:

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.06.2014 Kl. 23:09:20)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (16.06.2014 Kl. 23:09:31)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt ny lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. Loven er en gjennomføring av EU-direktiv om forbrukerrettigheter. Forbrukerrettighetsdirektivet er basert på prinsippet om totalharmonisering. Dette innebærer at medlemsstatene innenfor direktivets virkeområde ikke kan ha nasjonale regler som avviker fra direktivets regler. Direktivets regler er blant annet å lette handelen over landegrensene. Medlemsstatene skal ha ensartede regler når det gjelder visse aspekter ved avtaler som inngås mellom forbrukere og næringsdrivende. Formålet med en ny lov er i likhet med gjeldende lov å sikre at forbrukeren får relevant og nødvendig informasjon før avtale inngås ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet