Voteringsoversikt for sak:

Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2013
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2014 Kl. 13:56:02)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet årsmelding for ombudsmannsnemnda for Forsvaret for 2013, og vedtatt at meldingen vedlegges protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger