Voteringsoversikt for sak:

Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.04.2013 Kl. 21:45:18)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (29.04.2013 Kl. 21:46:06)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (29.04.2013 Kl. 21:46:40)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven mv. som innebærer at det blir innført elektronisk kontroll som varetektssurrogat. Det er også vedtatt endringer i vilkårene for bruk av elektronisk kontroll ved straffegjennomføring.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet