Voteringsoversikt for sak:

Endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (23.04.2013 Kl. 17:56:12)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (23.04.2013 Kl. 17:56:22)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i sjøloven om passasjeransvar mv.. Endringene er en oppfølging av forordning (EF) nr. 392/2009) om samtykke til ratifikasjon av 2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, 1974 m.m.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet