Voteringsoversikt for sak:

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:09:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 20 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:09:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 19 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:09:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:09:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av H.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:10:11)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:10:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 og 13 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:10:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av FrP og H.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:11:12)

  Votering fordelt på:

 9. 9a Alternativ votering

  (12.12.2011 Kl. 18:11:42)
 10. 9b Alternativ votering

  (12.12.2011 Kl. 18:11:42)
 11. 10 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:12:04)
  For

  Det ble votert over:

  § 19-9 a

  Votering fordelt på:

 12. 11 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:12:26)
 13. 12 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:12:42)
 14. 13 Votering

  (12.12.2011 Kl. 18:12:51)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 15. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven vedr. ny uføretrygd og alderspensjon til uføre. Endringene er en nødvendig tilpasning til pensjonsreformen. Det er også ledd i fornyelse av folketrygdens stønadsordninger for personer med helseproblemer: sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Det satses på bedre oppfølging av den enkelte og endringene vil gi en enklere og mer fleksibel uføretrygd. - Uføretrygden skal fortsatt gi varig inntektssikring. - Uføretrygden får nye beregningsregler. - Dagens uførepensjonister går ikke over på ny beregningsmodell. De vil omfattes av nye skatteregler, men vil beholde tilnærmet samme ytelse etter skatt som tidligere. Mulighetene til å prøve seg i arbeid blir enklere og bedre. Uføreytelsen i folketrygden skal ikke lenger beregnes som en pensjon, og skal benevnes uføretrygd. Det tas sikte på at lovendringene skal tre i kraft i 2015.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet