Representantforslag om helsehjelp til papirløse migranter i Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Grete Wold, Kari Elisabeth Kaski, Marian Hussein Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 05.04.2022 Innst. 244 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag - fremmet av representanter fra Sosialistisk Venstreparti - om helsehjelp til papirløse migranter i Norge. Personer uten lovlig opphold har i dag rett til øyeblikkelig helsehjelp, og i saken foreslås en utvidelse av denne retten, blant annet tilgang til fastlegeordningen. Forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2022

   Debattert i Stortinget 21.04.2022
   Votert i Stortinget 21.04.2022