Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker fram til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentsariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen på en rekke parametere som er aktuelle for saker på Stortinget.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle kommitehøringer, etc.

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(41 - 52 av 52)

Desember 2017 (13)

 • Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)

  Prop. 149 L (2016-2017), Innst. 54 L (2017-2018), Lovvedtak 6 (2017-2018)

  Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Johnsen, Kristin Ørmen
  Behandlet: 07.12.2017

  Lovsak | Lov
 • Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

  Prop. 150 L (2016-2017), Innst. 53 L (2017-2018), Lovvedtak 8 (2017-2018)

  Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordfører: Synnes, Marianne
  Behandlet: 07.12.2017

  Lovsak | Lov
 • Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)

  Prop. 158 L (2016-2017), Innst. 47 L (2017-2018), Lovvedtak 4 (2017-2018)

  Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Bjørnstad, Sivert
  Behandlet: 05.12.2017

  Lovsak | Lov
 • Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)

  Prop. 160 L (2016-2017), Innst. 46 L (2017-2018), Lovvedtak 5 (2017-2018)

  Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Heggø, Ingrid
  Behandlet: 05.12.2017

  Lovsak | Lov
 • Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene)

  Prop. 27 L (2017-2018)

  Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Lønseth, Mari Holm
  Referert: 04.12.2017

  Lovsak | Komitébehandling

November 2017 (5)

Oktober 2017 (2)