Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker fram til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentsariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen på en rekke parametere som er aktuelle for saker på Stortinget.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle kommitehøringer, etc.

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 52)

Ingen saksordfører (13)

Andersen, Karin (1)

Asheim, Henrik (3)

 • Revidert nasjonalbudsjett 2018

  Meld. St. 2 (2017-2018), Innst. 400 S (2017-2018)

  Revidert nasjonalbudsjett 2018

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 15.06.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen)

  Prop. 86 LS (2017-2018), Innst. 400 S (2017-2018)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 15.06.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

  Prop. 85 S (2017-2018), Innst. 400 S (2017-2018)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 15.06.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak

Astrup, Nikolai (6)