Finn saken

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her: Stortingsforhandlinger 1814–2005.

Finn saken etter

(41 - 41 av 41)

Desember 2017 (41)

 • Statsbudsjettet 2018

  Prop. 1 S (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018)

  Statsbudsjettet 2018

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Astrup, Nikolai
  Behandlet: 04.12.2017

  Budsjett | Debatt og vedtak