Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker fram til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentsariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen på en rekke parametere som er aktuelle for saker på Stortinget.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle kommitehøringer, etc.

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(101 - 120 av 454)

Juni 2018 (101)

 • Representantforslag om statlig eierskap

  Dokument 8:200 S (2017-2018), Innst. 308 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig eierskap

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 04.06.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen

  Dokument 8:192 S (2017-2018), Innst. 338 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen

  Saksordfører: Skjelstad, André N.
  Behandlet: 04.06.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å legge ned Kringkastingsrådet

  Dokument 8:162 S (2017-2018), Innst. 304 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å legge ned Kringkastingsrådet

  Saksordfører: Johnsen, Kristin Ørmen
  Behandlet: 01.06.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en ny, supplerende nasjonalparkplan

  Dokument 8:185 S (2017-2018), Innst. 324 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om en ny, supplerende nasjonalparkplan

  Saksordfører: Aukrust, Åsmund
  Behandlet: 01.06.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer

  Dokument 8:77 S (2017-2018), Innst. 325 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer

  Saksordfører: Storehaug, Tore
  Behandlet: 01.06.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om naturfornyelse, rikere økosystemer og større opplevelsesmuligheter

  Dokument 8:211 S (2017-2018), Innst. 323 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om naturfornyelse, rikere økosystemer og større opplevelsesmuligheter

  Saksordfører: Haltbrekken, Lars
  Behandlet: 01.06.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Mai 2018 (98)