Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker fram til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentsariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen på en rekke parametere som er aktuelle for saker på Stortinget.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle kommitehøringer, etc.

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(41 - 60 av 94)

April 2018 (13)

Mars 2018 (2)

Februar 2018 (3)

 • Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

  Dokument 8:141 S (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Jorunn Gleditsch Lossius, Steinar Reiten og Knut Arild Hareide om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

  Saksordfører: Hoksrud, Bård
  Referert: 27.02.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer

  Dokument 8:108 LS (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Gina Barstad og Marius Meisfjord Jøsevold om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer

  Referert: 08.02.2018

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer

  Dokument 8:108 LS (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Gina Barstad og Marius Meisfjord Jøsevold om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer (lov-sak)

  Referert: 08.02.2018

  Lovsak | Komitébehandling

Oktober 2017 (3)

September 2016 (37)

 • Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv)

  Dokument 12:10 (2015-2016)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Abid Q. Raja om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv)

  Saksordfører: Grøvan, Hans Fredrik
  Referert: 30.09.2016

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Grunnlovsforslag om ny § 111 (levestandard og helse)

  Dokument 12:9 (2015-2016)

  Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Karin Andersen og Abid Q. Raja om ny § 111 (levestandard og helse)

  Saksordfører: Leirstein, Ulf
  Referert: 30.09.2016

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Grunnlovsforslag om endring i § 57 (valgordningen)

  Dokument 12:31 (2015-2016)

  Grunnlovsforslag fra Sveinung Rotevatn, Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om endring i § 57 (valgordningen)

  Saksordfører: Bjørke, Nils T.
  Referert: 30.09.2016

  Alminnelig sak | Komitébehandling