Finn saken

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her: Stortingsforhandlinger 1814–2005.

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 72)

Ikke sendt til komité (11)

Arbeids- og sosialkomiteen (6)

Familie- og kulturkomiteen (5)

 • Representantforslag om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018

  Dokument 8:61 L (2017-2018), Innst. 78 L (2017-2018), Lovvedtak 11 (2017-2018)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018

  Saksordfører: Trettebergstuen, Anette
  Behandlet: 11.12.2017

  Lovsak | Første behandling
 • Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)

  Prop. 168 L (2016-2017), Innst. 58 L (2017-2018), Lovvedtak 13 (2017-2018)

  Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)

  Departement: Barne- og likestillingsdepartementet
  Saksordfører: Henriksen, Kari
  Behandlet: 11.12.2017

  Lovsak | Første behandling
 • Endringer i diskrimineringsombudsloven mv.

  Prop. 10 L (2017-2018), Innst. 65 L (2017-2018), Lovvedtak 12 (2017-2018)

  Endringer i diskrimineringsombudsloven mv.

  Departement: Barne- og likestillingsdepartementet
  Saksordfører: Hjemdal, Silje
  Behandlet: 11.12.2017

  Lovsak | Første behandling