Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 17 av 17)

Naturvern (17)

 • Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

  Innst. 419 S (2018-2019)

  Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

  Saksordfører: Andersen, Dag Terje
  Behandlet: 20.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en mer effektiv rovdyrforvaltning

  Dokument 8:125 S (2018-2019), Innst. 418 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om en mer effektiv rovdyrforvaltning

  Saksordfører: Storehaug, Tore
  Behandlet: 20.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte

  Dokument 8:119 S (2018-2019), Innst. 355 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold og Willfred Nordlund om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte

  Saksordfører: Eskeland, Liv Kari
  Behandlet: 20.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

  Meld. St. 19 (2018-2019), Innst. 369 S (2018-2019)

  Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordfører: Bjørnebekk-Waagen, Elise
  Behandlet: 13.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å stoppe insektdøden

  Dokument 8:88 S (2018-2019), Innst. 323 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om å stoppe insektdøden

  Saksordfører: Storehaug, Tore
  Behandlet: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om opprettelse av en miljøklagenemnd i Norge

  Dokument 8:112 S (2018-2019), Innst. 319 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om opprettelse av en miljøklagenemnd i Norge

  Saksordfører: Halleland, Terje
  Behandlet: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene

  Dokument 8:110 S (2018-2019), Innst. 327 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene

  Saksordfører: Eskeland, Liv Kari
  Behandlet: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen

  Dokument 8:70 S (2018-2019), Innst. 255 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen

  Saksordfører: Simonsen, Aase
  Behandlet: 14.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

  Dokument 8:83 S (2018-2019), Innst. 257 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

  Saksordfører: Sjåstad, Runar
  Behandlet: 14.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser

  Dokument 8:34 S (2018-2019), Innst. 222 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser

  Saksordfører: Nilsen, Tom-Christer
  Behandlet: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien

  Dokument 8:247 S (2017-2018), Innst. 219 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien

  Saksordfører: Nilsen, Tom-Christer
  Behandlet: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om egen bymarklov for Bymarka i Trondheim

  Dokument 8:38 S (2018-2019), Innst. 171 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Jon Gunnes og Une Bastholm om egen bymarklov for Bymarka i Trondheim

  Saksordfører: Aukrust, Åsmund
  Behandlet: 12.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Vern av Øystesevassdraget

  Prop. 35 S (2018-2019), Innst. 170 S (2018-2019)

  Vern av Øystesevassdraget

  Departement: Olje- og energidepartementet
  Saksordfører: Haltbrekken, Lars
  Behandlet: 12.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

  Dokument 8:1 S (2018-2019), Innst. 139 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

  Saksordfører: Saudland, Gisle Meininger
  Behandlet: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

  Dokument 8:239 S (2017-2018), Innst. 140 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

  Saksordfører: Aukrust, Åsmund
  Behandlet: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om mer effektiv lisensjakt på jerv

  Dokument 8:2 S (2018-2019), Innst. 141 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Marit Knutsdatter Strand om mer effektiv lisensjakt på jerv

  Saksordfører: Storehaug, Tore
  Behandlet: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Grunnlovsforslag om å grunnlovfeste allemannsretten

  Dokument 12:2 (2015-2016), Innst. 134 S (2018-2019)

  Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å grunnlovfeste allemannsretten

  Saksordfører: Hansen, Eva Kristin
  Behandlet: 29.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak