Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(101 - 120 av 1732)

Barnevern (9)

Bergverk (1)

 • Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

  Dokument 8:83 S (2018-2019), Innst. 257 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

  Saksordfører: Sjåstad, Runar
  Behandlet: 14.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Bibliotek og litteratur (2)

 • Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida

  Meld. St. 8 (2018-2019), Innst. 258 S (2018-2019)

  Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordfører: Johnsen, Kristin Ørmen
  Behandlet: 14.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om et femårig nasjonalt biblioteksløft

  Dokument 8:219 S (2017-2018), Innst. 64 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om et femårig nasjonalt biblioteksløft

  Saksordfører: Haukland, Marianne
  Behandlet: 10.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Boligsaker (4)

Bygningsvesen (8)

 • Representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale

  Dokument 8:116 S (2018-2019), Innst. 381 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om økt bruk av tre som byggemateriale

  Saksordfører: Lønseth, Mari Holm
  Behandlet: 18.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Nytt regjeringskvartal

  Meld. St. 21 (2018-2019), Innst. 382 S (2018-2019)

  Nytt regjeringskvartal

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordfører: Benestad, Norunn Tveiten
  Behandlet: 18.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeiderplasser

  Dokument 8:114 S (2018-2019), Innst. 310 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeidsplasser

  Saksordfører: Hagerup, Margret
  Behandlet: 05.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker

  Dokument 3:7 (2018-2019), Innst. 260 S (2018-2019)

  Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker

  Saksordfører: Harberg, Svein
  Behandlet: 21.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak