Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(61 - 80 av 1756)

Arbeidsvilkår (18)

 • Representantforslag om gjennomsnittsberegning av arbeidstid

  Dokument 8:33 S (2018-2019), Innst. 136 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik og Arild Grande, Lise Christoffersen og Leif Audun Sande om gjennomsnittsberegning av arbeidstid

  Saksordfører: Lerbrekk, Solfrid
  Behandlet: 12.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å hindre fagforeningsknusing

  Dokument 8:37 S (2018-2019), Innst. 135 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å hindre fagforeningsknusing

  Saksordfører: Søttar, Hanne Dyveke
  Behandlet: 12.02.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester

  Dokument 8:7 S (2018-2019), Innst. 96 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester

  Saksordfører: Sande, Leif Audun
  Behandlet: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven

  Dokument 8:11 S (2018-2019), Innst. 107 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash og Freddy André Øvstegård om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven

  Saksordfører: Hagerup, Margret
  Behandlet: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø

  Dokument 8:17 S (2018-2019), Innst. 108 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø

  Saksordfører: Wiborg, Erlend
  Behandlet: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om mennesker fremfor markeder i barnevernet

  Dokument 8:12 S (2018-2019), Innst. 87 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Audun Lysbakken om mennesker fremfor markeder i barnevernet

  Saksordfører: Johnsen, Kristin Ørmen
  Behandlet: 17.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Atomvåpen (3)

Avgifter (4)

Banker (5)

Barn (17)

 • Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

  Prop. 121 S (2018-2019), Innst. 131 S (2019-2020)

  Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

  Departement: Helse- og omsorgsdepartementet
  Saksordfører: Liadal, Hege Haukeland
  Debattert: 30.01.2020
  Votert: 04.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv

  Dokument 8:172 S (2018-2019), Innst. 108 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria Aasen-Svensrud om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv

  Saksordfører: Eide, Petter
  Debattert: 28.01.2020
  Votert: 28.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak