Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(141 - 160 av 225)

Lønseth, Mari Holm (3)

Løvaas, Kårstein Eidem (1)

 • Representantforslag om statlig lederlønnskuttreform

  Dokument 8:127 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig lederlønnskuttreform

  Saksordfører: Løvaas, Kårstein Eidem
  Referert: 11.04.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Mehl, Emilie Enger (1)

Melvær, Frida (2)

Myhrvold, Ole André (1)

 • Representantforslag om norsk satsing på havvindindustri

  Dokument 8:132 S (2018-2019), Innst. 386 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre, Else-May Botten Norderhus og Runar Sjåstad om norsk satsing på havvindindustri

  Saksordfører: Myhrvold, Ole André
  Behandlet: 19.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Myrseth, Cecilie (1)

Mørland, Tellef Inge (3)

Navarsete, Liv Signe (2)

Nilsen, Tom-Christer (3)

 • Representantforslag om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien

  Dokument 8:247 S (2017-2018), Innst. 219 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien

  Saksordfører: Nilsen, Tom-Christer
  Behandlet: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg

  Dokument 8:16 S (2018-2019), Innst. 220 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg

  Saksordfører: Nilsen, Tom-Christer
  Behandlet: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser

  Dokument 8:34 S (2018-2019), Innst. 222 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser

  Saksordfører: Nilsen, Tom-Christer
  Behandlet: 09.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Nordlund, Willfred (2)

 • Representantforslag om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Dokument 8:155 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Saksordfører: Nordlund, Willfred
  Referert: 23.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Dokument 8:151 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Saksordfører: Nordlund, Willfred
  Referert: 16.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Nævra, Arne (2)