Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(121 - 140 av 225)

Klinge, Jenny (1)

 • Representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet

  Dokument 8:39 S (2018-2019), Innst. 204 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jonas Gahr Støre om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet

  Saksordfører: Klinge, Jenny
  Behandlet: 11.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Knutsen, Eigil (1)

Kolberg, Martin (2)

Kristensen, Turid (1)

 • Representantforslag om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel

  Dokument 8:81 S (2018-2019), Innst. 272 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen og Audun Lysbakken om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel

  Saksordfører: Kristensen, Turid
  Behandlet: 21.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Larsen, Erlend (3)

Leirtrø, Kirsti (1)

Lerbrekk, Solfrid (3)

Lien, Geir Inge (1)

 • Representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet

  Dokument 8:39 S (2018-2019), Innst. 204 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jonas Gahr Støre om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet

  Saksordfører: Lien, Geir Inge
  Behandlet: 11.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Lunde, Heidi Nordby (4)

Lundteigen, Per Olaf (3)