Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(101 - 120 av 225)

Henriksen, Kari (2)

Hjemdal, Silje (2)

 • Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Dokument 8:168 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Saksordfører: Hjemdal, Silje
  Referert: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om styrket krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer

  Dokument 8:99 S (2018-2019), Innst. 279 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elise Bjørnebekk-Waagen, Siri Gåsemyr Staalesen, Lise Christoffersen, Maria Aasen-Svensrud, Torstein Tvedt Solberg og Kari Henriksen om styrket krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer

  Saksordfører: Hjemdal, Silje
  Behandlet: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Horne, Solveig (1)

 • Representantforslag om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet

  Dokument 8:27 S (2018-2019), Innst. 174 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet

  Saksordfører: Horne, Solveig
  Behandlet: 12.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Iversen, Geir Adelsten (1)

 • Representantforslag om endring av reindriftsloven § 60

  Dokument 8:193 L (2017-2018), Innst. 194 L (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om endring av reindriftsloven § 60

  Saksordfører: Iversen, Geir Adelsten
  Behandlet: 11.04.2019

  Lovsak | Første behandling

Jegstad, Nils Aage (3)

Johansen, Jan Steinar Engeli (2)

Johansen, Morten Ørsal (1)

 • Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen

  Dokument 8:46 S (2017-2018), Innst. 351 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen

  Saksordfører: Johansen, Morten Ørsal
  Behandlet: 13.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Johnsen, Kristin Ørmen (2)

 • Representantforslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet

  Dokument 8:164 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Marian Hussein og Solveig Skaugvoll Foss om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet

  Saksordfører: Johnsen, Kristin Ørmen
  Referert: 12.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om mennesker fremfor markeder i barnevernet

  Dokument 8:12 S (2018-2019), Innst. 87 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Audun Lysbakken om mennesker fremfor markeder i barnevernet

  Saksordfører: Johnsen, Kristin Ørmen
  Behandlet: 17.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Johnsen, Tor André (2)

 • Representantforslag om bærekraftig moderne bevegelsesfrihet gjennom redusert biltrafikk

  Dokument 8:136 S (2018-2019), Innst. 368 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om bærekraftig moderne bevegelsesfrihet gjennom redusert biltrafikk

  Saksordfører: Johnsen, Tor André
  Behandlet: 13.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om bedre sikkerhet på sjøen

  Dokument 8:32 S (2018-2019), Innst. 121 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Steinar Reiten, Olaug V. Bollestad og Tore Storehaug om bedre sikkerhet på sjøen

  Saksordfører: Johnsen, Tor André
  Behandlet: 15.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Kjerkol, Ingvild (2)

Kjos, Kari Kjønaas (3)