Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(81 - 100 av 225)

Gulati, Himanshu (3)

Gunnes, Jon (3)

Hagebakken, Tore (1)

Hagerup, Margret (4)

 • Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer

  Dokument 8:169 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Sheida Sangtarash om arbeidsvilkår foran anbudsregimer

  Saksordfører: Hagerup, Margret
  Referert: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeiderplasser

  Dokument 8:114 S (2018-2019), Innst. 310 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeidsplasser

  Saksordfører: Hagerup, Margret
  Behandlet: 05.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet

  Dokument 8:51 S (2018-2019), Innst. 188 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk, Arne Nævra og Karin Andersen om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet

  Saksordfører: Hagerup, Margret
  Behandlet: 12.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven

  Dokument 8:11 S (2018-2019), Innst. 107 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash og Freddy André Øvstegård om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven

  Saksordfører: Hagerup, Margret
  Behandlet: 17.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Halleland, Terje (2)

 • Representantforslag om opprettelse av en miljøklagenemnd i Norge

  Dokument 8:112 S (2018-2019), Innst. 319 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om opprettelse av en miljøklagenemnd i Norge

  Saksordfører: Halleland, Terje
  Behandlet: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon

  Dokument 8:18 S (2018-2019), Innst. 106 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm og Audun Lysbakken om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon

  Saksordfører: Halleland, Terje
  Behandlet: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Haltbrekken, Lars (1)

Hansen, Øystein Langholm (1)

Hareide, Knut Arild (2)

Haukland, Marianne (1)

 • Representantforslag om et femårig nasjonalt biblioteksløft

  Dokument 8:219 S (2017-2018), Innst. 64 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om et femårig nasjonalt biblioteksløft

  Saksordfører: Haukland, Marianne
  Behandlet: 10.12.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Heggelund, Stefan (3)

 • Representantforslag om å innfri klimastreikernes krav

  Dokument 8:117 S (2018-2019), Innst. 321 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innfri klimastreikernes krav

  Saksordfører: Heggelund, Stefan
  Behandlet: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om klimastreik for klimakutt

  Dokument 8:106 S (2018-2019), Innst. 321 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Mona Fagerås, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om klimastreik for klimakutt

  Saksordfører: Heggelund, Stefan
  Behandlet: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

  Dokument 8:145 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Katrine Boel Gregussen, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

  Saksordfører: Heggelund, Stefan
  Referert: 09.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Henriksen, Kari (2)