Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(41 - 56 av 56)

Sandtrøen, Nils Kristen (2)

Sangtarash, Sheida (1)

Sem-Jacobsen, Åslaug (1)

Skjelstad, André N. (1)

 • Representantforslag om regulering av hundeoppdrett

  Dokument 8:177 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett

  Saksordfører: Skjelstad, André N.
  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Soleim, Vetle Wang (1)

 • Representantforslag om å styrke kontantenes stilling

  Dokument 8:147 L (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

  Saksordfører: Soleim, Vetle Wang
  Referert: 14.05.2019

  Lovsak | Komitébehandling

Steffensen, Roy (1)

Strandskog, Camilla (2)

Strifeldt, Bengt Rune (3)

 • Representantforslag om framtidas oppdrettsnæring

  Dokument 8:185 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Arne Nævra om framtidas oppdrettsnæring

  Saksordfører: Strifeldt, Bengt Rune
  Referert: 30.09.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en styrking av rekenæringen

  Dokument 8:184 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om en styrking av rekenæringen

  Saksordfører: Strifeldt, Bengt Rune
  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Dokument 8:150 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr

  Saksordfører: Strifeldt, Bengt Rune
  Referert: 16.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Vågslid, Lene (2)

 • Representantforslag om en offentlig utredning om straffesakskjeden

  Dokument 8:141 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantane Marit Arnstad, Geir Inge Lien og Emilie Enger Mehl om en offentlig utredning om straffesakskjeden

  Saksordfører: Vågslid, Lene
  Referert: 25.04.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

  Dokument 8:105 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge

  Saksordfører: Vågslid, Lene
  Referert: 02.04.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Øvstegård, Freddy André (2)

 • Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

  Dokument 8:174 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

  Saksordfører: Øvstegård, Freddy André
  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken

  Dokument 8:166 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Trond Giske, Hadia Tajik og Tuva Moflag om styrking av LHBTI-politikken

  Saksordfører: Øvstegård, Freddy André
  Referert: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Aasen-Svensrud, Maria (1)