Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(21 - 40 av 225)

Ingen saksordfører (28)

Abrahamsen, Solveig Sundbø (1)

 • Representantforslag om lik tilgang på kommunikasjonstjenester i hele landet

  Dokument 8:128 S (2018-2019), Innst. 358 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Øystein Langholm Hansen og Siv Mossleth om lik tilgang på kommunikasjonstjenester i hele landet

  Saksordfører: Abrahamsen, Solveig Sundbø
  Behandlet: 11.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Almeland, Grunde (1)

 • Representantforslag om likelønn - fra ord til handling!

  Dokument 8:30 S (2018-2019), Innst. 192 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Torgeir Knag Fylkesnes om likelønn - fra ord til handling!

  Saksordfører: Almeland, Grunde
  Behandlet: 02.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Andersen, Karin (1)

 • Representantforslag om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen

  Dokument 8:237 S (2017-2018), Innst. 172 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torhild Bransdal, Kjell Ingolf Ropstad, Tore Storehaug og Simon Molvær Grimstad om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen

  Saksordfører: Andersen, Karin
  Behandlet: 05.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Arnstad, Marit (1)

Aukrust, Åsmund (2)

 • Representantforslag om egen bymarklov for Bymarka i Trondheim

  Dokument 8:38 S (2018-2019), Innst. 171 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Jon Gunnes og Une Bastholm om egen bymarklov for Bymarka i Trondheim

  Saksordfører: Aukrust, Åsmund
  Behandlet: 12.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

  Dokument 8:239 S (2017-2018), Innst. 140 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

  Saksordfører: Aukrust, Åsmund
  Behandlet: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Bastholm, Une (3)

 • Representantforslag om en ny industriell revolusjon - rettferdig og miljøvennlig

  Dokument 8:103 S (2018-2019), Innst. 417 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en ny industriell revolusjon - rettferdig og miljøvennlig

  Saksordfører: Bastholm, Une
  Behandlet: 20.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Dokument 8:160 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Saksordfører: Bastholm, Une
  Referert: 03.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om mer effektiv bruk av strøm

  Dokument 8:82 S (2018-2019), Innst. 231 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om mer effektiv bruk av strøm

  Saksordfører: Bastholm, Une
  Behandlet: 29.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak

Bekkevold, Geir Jørgen (2)

Bjørnebekk-Waagen, Elise (1)