Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(21 - 40 av 57)

Frølich, Peter (1)

 • Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene

  Dokument 8:156 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene

  Saksordfører: Frølich, Peter
  Referert: 23.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Fylkesnes, Torgeir Knag (1)

Grung, Ruth (1)

Gulati, Himanshu (1)

Hagerup, Margret (1)

 • Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer

  Dokument 8:169 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Sheida Sangtarash om arbeidsvilkår foran anbudsregimer

  Saksordfører: Hagerup, Margret
  Referert: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Haltbrekken, Lars (1)

Heggelund, Stefan (1)

 • Representantforslag om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

  Dokument 8:145 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Katrine Boel Gregussen, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

  Saksordfører: Heggelund, Stefan
  Referert: 09.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Henriksen, Martin (1)

Hjemdal, Silje (1)

 • Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Dokument 8:168 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

  Saksordfører: Hjemdal, Silje
  Referert: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Johansen, Jan Steinar Engeli (1)

Johansen, Morten Ørsal (1)

Johnsen, Kristin Ørmen (1)

Kjerkol, Ingvild (1)

Kjos, Kari Kjønaas (1)

Larsen, Erlend (1)

Leirtrø, Kirsti (1)

Løvaas, Kårstein Eidem (1)

 • Representantforslag om statlig lederlønnskuttreform

  Dokument 8:127 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig lederlønnskuttreform

  Saksordfører: Løvaas, Kårstein Eidem
  Referert: 11.04.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Mehl, Emilie Enger (1)

Melvær, Frida (1)

 • Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets

  Dokument 8:173 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen og Ingvild Kjerkol om tiltak for å bekjempe netthets

  Saksordfører: Melvær, Frida
  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Sandberg, Nina (1)