Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
28.11.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Behandles av Utdannings- og forskningskomiteen
06.12.2019
28.11.2019

Prop. 9 L (2019-2020)

Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)

Behandles av Utdannings- og forskningskomiteen
06.12.2019
10.12.2019

Dokument 8:170 S (2018-2019)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Solfrid Lerbrekk om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling

Behandles av Utdannings- og forskningskomiteen
16.12.2019