Avgivelsesfrister for innstillinger

I denne listen finner du en oversikt over frister for innstillinger som komiteene skal avgi.

Avgrens utvalget

Avgivelsesfrist for innstilling fra komité
Avgivelse Sak Behandling
19.11.2019

Dokument 3:12 (2018-2019)

Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
26.11.2019
19.11.2019

Dokument 1 (2019-2020)

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
03.12.2019
19.11.2019

Dokument 3:1 (2019-2020)

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
03.12.2019
26.11.2019

Dokument 3:10 (2018-2019)

Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
03.12.2019
28.11.2019

Prop. 1 S (2019-2020)

Statsbudsjettet 2020

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
04.12.2019
17.12.2019

Dokument 3:11 (2018-2019)

Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
17.12.2019

Dokument 12:30 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Martin Kolberg om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
17.12.2019

Dokument 12:38 (2015-2016)

Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Helge Thorheim om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
17.12.2019

Dokument 12:31 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Sveinung Rotevatn, Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om endring i § 57 (valgordningen)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
17.12.2019

Dokument 12:40 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
17.12.2019

Dokument 12:43 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
17.12.2019

Dokument 12:44 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 49 (delegering)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
17.12.2019

Dokument 12:12 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
17.12.2019

Dokument 12:14 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Ulf Leirstein og Erlend Wiborg om ny § 85 a (om folkeavstemning)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
17.12.2019

Dokument 12:22 (2015-2016)

Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge)

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
25.02.2020

Dokument 4:3 (2018-2019)

Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
25.02.2020

Dokument 3:3 (2019-2020)

Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene

Behandles av Kontroll- og konstitusjonskomiteen