Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Utenriks- og forsvarskomiteen (5)

 • Innst. 69 S (2021-2022)

  Prop. 30 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Utanriksdepartementet
 • Innst. 67 S (2021-2022)

  Prop. 21 S (2021–2022), kap. 480

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 66 S (2021-2022)

  Prop. 19 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjett 2021 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 17 S (2021-2022) (Midlertidig)

  Prop. 1 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2022
 • Innst. 7 S (2021-2022) (Midlertidig)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)