Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Energi- og miljøkomiteen (11)

 • Innst. 183 L (2020-2021)

  Prop. 25 L (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven m.m. (endringer om funksjonelt skille for nettforetak)
 • Innst. 170 S (2020-2021)

  Prop. 50 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 169 S (2020-2021)

  Prop. 49 S (2020–2021) unntatt kapitlene 1429 og 1473

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet.
 • Innst. 146 S (2020-2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Redegjørelse av olje- og energiministeren om Equinor ASAs virksomhet i USA og statens eieroppfølging
 • Innst. 143 S (2020-2021)

  Meld. St. 33 (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Langskip – fangst og lagring av CO2
 • Innst. 103 S (2020-2021)

  Dokument 8:114 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gisle Meininger Saudland, Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Terje Halleland om å stanse utbygging av vindkraft etter gammelt konsesjonssystem, inntil rettssystemet har endelig avgjort klager som er brakt inn for domstolene
 • Innst. 101 S (2020-2021)

  Meld. St. 28 (2019–2020) og Dokument 8:140 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Vindkraft på land
 • Innst. 69 S (2020-2021)

  Dokument 8:124 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og Terje Halleland om gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft
 • Innst. 68 S (2020-2021)

  Meld. St. 19 (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Miljøkriminalitet
 • Innst. 62 L (2020-2021)

  Prop. 100 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner)
 • Innst. 9 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitlene under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)