Stortingets presidentskap

Presidentskapet er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av Stortingets arbeid, og har ansvar for at konstitusjonelle regler om forholdet mellom regjering og nasjonalforsamling etterleves.

Presidentskapets medlemmer

Stortingets presidentskap velges ved Stortingets konstituering hvert år, av og blant representantene.

Presidentskapet består av seks personer: Stortingets president, første visepresident, annen visepresident, tredje visepresident, fjerde visepresident og femte visepresident. 

Presidentskapet ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani (A), som innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen. Stortingets direktør er sekretær for presidentskapet.

 

Se også

Kontaktinformasjon

Spørsmål om presidentskapet rettes til Stortingets direktør

Marianne Andreassen
Telefon: 23 31 35 27
postmottak@stortinget.no

Pressekontakt for presidentskap, direktør og øvrige administrative ledelse

Se pressesiden

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
President Gharahkhani, Masud A
Første visepresident Harberg, Svein H
Andre visepresident Bjørke, Nils T. Sp
Tredje visepresident Wold, Morten FrP
Fjerde visepresident Henriksen, Kari A
Femte visepresident Fiskaa, Ingrid SV