Lange, Halvard

Lange, Halvard (1902-1970)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1965-1969
Ansiennitet:
19 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Lange, Halvard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter