Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe består av 7 representanter etter valget i 2013.

Postadresse:

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 34 00 
Telefaks: 23 31 38 69
E-post: sv.postmottak@stortinget.no

Sosialistisk Venstreparti

Akersgata 35 , 0158 Oslo 
Telefon: 21 93 33 00 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@sv.no 
Hjemmeside: http://www.sv.no 
Leder: Audun Lysbakken

Sosialistisk Ungdom

Akersgata 35 , 0158 Oslo 
Telefon: 21 93 33 50 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@su.no 
Hjemmeside: http://www.su.no 
Leder: Nicholas Wilkinson

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv
61 Lysbakken, Audun Leder gruppestyret
27 Solhjell, Bård Vegar Nestleder gruppestyret
41 Bergstø, Kirsti Nestleder gruppestyret
48 Andersen, Karin
138 Fylkesnes, Torgeir Knag
98 Holmås, Heikki Eidsvoll
153 Valen, Snorre Serigstad