Høyre

Høyres stortingsgruppe består av 48 representanter etter valget i 2013.

Postadresse

Høyres stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 33 45
Telefaks: 23 31 38 51
E-post: hoyre.postmottak@stortinget.no

Høyre

Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 22 82 90 00
Telefaks: 22 82 90 80
Hjemmeside: http://www.hoyre.no
E-post: politikk@hoyre.no
Leder: Erna Solberg

Unge Høyres Landsforbund

Postboks 1352 Vika, 0113 Oslo
Telefon: 22 82 90 90
Telefaks: 22 82 90 92
Hjemmeside: http://www.ungehoyre.no
Leder: Kristian Tonning Riise

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv Periode
Solberg, Erna Leder gruppestyret 09.10.2005-30.09.2009
Sanner, Jan Tore Nestleder gruppestyret 09.10.2005-30.09.2009
Aspaker, Elisabeth Medlem gruppestyret 09.10.2005-30.09.2009
Foss, Per-Kristian Medlem gruppestyret 09.10.2005-30.09.2009
Gitmark, Peter Skovholt Medlem gruppestyret 09.10.2005-30.09.2009
Kristiansen, Ivar Medlem gruppestyret 09.10.2005-30.09.2009
Lønning, Inge Medlem gruppestyret 09.10.2005-30.09.2009
Berland, Eli Årdal
Brende, Børge
Dahl, André Oktay
Elvenes, Hårek
Engeset, Martin
Flåtten, Svein
Gundersen, Gunnar
Halleraker, Øyvind
Hansen, Torbjørn
Helleland, Linda C. Hofstad
Helleland, Trond
Holmberg, Kari Lise
Høie, Bent
Larssen, Heidi
Løvik, Petter
Nørve, Elisabeth Røbekk
Petersen, Jan
Sjøli, Sonja Irene
Søreide, Ine M. Eriksen
Thommessen, Olemic
Vallersnes, Finn Martin