Tverrpolitisk Folkevalgte (Kystpartiet)

Partiets stortingsgruppe

Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv Periode
Bastesen, Steinar
Stolt-Nielsen, Inger