Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiets stortingsgruppe består av 29 representanter etter valget i 2013.

Postadresse

Fremskrittspartiets stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 34 02 
Telefaks: 23 31 38 28
E-postadresse: frp.postmottak@stortinget.no

Fremskrittspartiet

Karl Johans gate 25, 0159 Oslo 
Telefon: 23 13 54 00 
Telefaks: 23 13 54 01 
E-post: frp@frp.no 
Hjemmeside: http://www.frp.no 
Leder: Siv Jensen

Fremskrittspartiets Ungdom

Adresse og telefon som hovedpartiet
Hjemmeside: http://www.fpu.no/
Formann: Atle Simonsen

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv Periode
Jensen, Siv Formann gruppestyret 05.10.2005-30.09.2009
Sandberg, Per Første nestformann gruppestyret 05.10.2005-30.09.2009
Korsberg, Øyvind Andre nestformann og sekretær gruppestyret 05.10.2005-30.09.2009
Hagen, Carl I. Medlem gruppestyret 05.10.2005-30.09.2009
Hagesæter, Gjermund Medlem gruppestyret 05.10.2005-30.09.2009
Hoksrud, Bård Medlem gruppestyret 05.10.2005-30.09.2009
Michaelsen, Åse Medlem gruppestyret 05.10.2005-30.09.2009
Asmyhr, Hans Frode Kielland Tredje varamedlem gruppestyret 05.10.2005-30.09.2009
Giltun, Vigdis Fjerde varamedlem gruppestyret 05.10.2005-30.09.2009
Eriksson, Robert Første varamedlem gruppestyret 05.10.2005-30.09.2009
Starheim, Åge Andre varamedlem gruppestyret 05.10.2005-30.09.2009
Amundsen, Per-Willy
Andersen, Torbjørn
Anundsen, Anders
Bredvold, Per Roar
Ellingsen, Jan Arild
Fostervold, Kåre
Fredriksen, Jan-Henrik
Gåsvatn, Jon Jæger
Horne, Solveig
Høglund, Morten
Kjos, Kari Kjønaas
Knudsen, Ulf Erik
Leirstein, Ulf
Lien, Tord
Nesvik, Harald T.
Nistad, Thore A.
Rytman, Jørund
Skumsvoll, Henning
Solholm, Lodve
Solvik-Olsen, Ketil
Sortevik, Arne
Svendsen, Kenneth
Thomsen, Ib
Tybring-Gjedde, Christian
Vaksdal, Øyvind
Width, Per Ove
Woldseth, Karin S.