Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets stortingsgruppe består av 55 representanter etter valget i 2013.

Postadresse

Arbeiderpartiets stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 33 20
Telefaks: 23 31 38 73
E-post: ap.postmottak@stortinget.no

Arbeiderpartiet

Postboks 8743, Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 24 14 40 00
Telefaks: 24 14 40 00
E-post: post@arbeiderpartiet.no
Hjemmeside: http://www.arbeiderpartiet.no
Leder: Jonas Gahr Støre 

Arbeiderpartiets ungdomsfylkning  (AUF)

Youngstorget 2A, 0028 Oslo
Telefon: 22 39 61 40
Telefaks: 21 55 55 92
E-post: auf@auf.no
Hjemmeside: http://www.auf.no
Leder: Mani Hussaini

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv Periode
Solberg, Hill-Marta Leder gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Akselsen, Olav Nestleder gruppestyret 04.12.2006-30.09.2009
Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik Nestleder gruppestyret 18.10.2005-01.12.2006
Akselsen, Olav Medlem gruppestyret 18.10.2005-04.12.2006
Andersen, Dag Terje Medlem gruppestyret 18.10.2005-29.09.2006
Bjørnflaten, Anne Marit Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Brørby, Berit Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Bøhler, Jan Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Christoffersen, Lise Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Eldegard, Gunvor Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Gjul, Gunn Karin Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Hagebakken, Tore Medlem gruppestyret 06.10.2006-30.09.2009
Hansen, Svein Roald Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Huitfeldt, Anniken Medlem gruppestyret 18.10.2005-29.02.2008
Jagland, Thorbjørn Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Kristoffersen, Gerd Janne Medlem gruppestyret 27.02.2008-30.09.2009
Micaelsen, Torgeir Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Nordtun, Tore Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Olsen, Gunn Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Rudihagen, Torstein Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Sandal, Reidar Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Øye, Signe Medlem gruppestyret 18.10.2005-30.09.2009
Eng, Sigrun Innpisker Lagting 18.10.2005-30.09.2006
Pedersen, Torny Vara innpisker 18.10.2005-30.09.2006
Aasland, Terje Vara innpisker Lagtinget 18.10.2005-30.09.2006
Aasen, Marianne
Arnesen, Bendiks H.
Asphjell, Jorodd
Bekkemellem, Karita
Bjørnstad, Vidar
Breen, Thomas
Brustad, Sylvia
de Ruiter, Freddy
Faldet, Eirin
Giske, Trond
Gjelseth, Svein
Grande, Arild
Gullvåg, Steinar
Hansen, Eva Kristin
Hansen, Sigvald Oppebøen
Hanssen, Bjarne Håkon
Haugen, Arne L.
Heggø, Ingrid
Henriksen, Per Rune
Hildeng, Britt
Jakobsen, Alf E.
Johansen, Irene
Johnsen, Espen Granberg
Khan, Saera
Kjernli, Gorm
Klungland, Rolf Terje
Knutsen, Tove Karoline
Kosmo, Silvia K.
Kristoffersen, Asmund
Ljunggren, Anna
Løite, Inger
Magnusson, Hilde
Mandt, Sonja
Marthinsen, Marianne
Myrli, Sverre
Nielsen, Eva M.
Nybakk, Marit
Opheim, Torfinn
Skulstad, Ivar
Stoltenberg, Jens
Storberget, Knut
Strøm, Tor-Arne
Strøm-Erichsen, Anne-Grete
Sund, Eirin
Teigen, Dag Ole
Trettebergstuen, Anette
Wickholm, Truls