Stortingets presidentskap

Stortingets presidentskap har besluttet å avholde høring 29.04.2014 i følgende sak:

Representantforslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Anmodning om høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over høringer.

Høringsinstanser skal sende et notat på inntil to sider om punkter de vil ta opp, som vedlegg til e-post i Word-format senest tre virkedager før høringen. Presidentskapets medlemmer vil bruke notatet til å forberede spørsmål. Om ønskelig kan ytterligere skriftlig materiale tas med i åtte eksemplarer til høringen.

Kontaktinformasjon

Stortinget presidentskap
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Kontaktperson vedr. presidentskapets høringer:
Ingrid Sand, tlf. 23 31 35 33

E-post vedr. presidentskapets høringer:
komisekr.postmottak@stortinget.no

Komitésekretariatet:
Tore Fossum, tlf. 23 31 37 47
Telefaks: 23 31 38 47

Stortingsarkivet – doksenteret:
Lene Andreassen, tlf. 23 31 37 22
Telefaks: 23 31 38 47

Ferdigbehandlede saker

Se alle