Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Utenrikskomiteen

Komiteens medlemmer

Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Medlem Vallersnes, Finn Martin H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Valle, Ågot SV 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Vaksdal, Øyvind FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Trettebergstuen, Anette A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Solberg, Hill-Marta A 19.10.2005-30.09.2009
Første nestleder Solberg, Erna H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Samuelsen, Alf Ivar Sp 19.10.2005-22.09.2008
Andre nestleder Nybakk, Marit A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Lilletun, Jon KrF 19.10.2005-21.08.2006
Medlem Larsen, Anne Margrethe V 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Jensen, Siv FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Høybråten, Dagfinn KrF 11.09.2006-30.09.2009
Medlem Høglund, Morten FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Haga, Åslaug Sp 22.09.2008-30.09.2009
Medlem Bjørnstad, Vidar A 19.10.2005-30.09.2009
Leder Akselsen, Olav A 19.10.2005-30.09.2009