Helse- og omsorgskomiteen

Komiteens arbeidsområder er helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.

Komiteens medlemmer

Helse- og omsorgskomiteens medlemmer.

Høringer og skriftlige innspill

Komiteens høringer er normalt åpne for publikum, men på grunn av koronakrisen avholdes nå som hovedregel videokonferansehøringer, eller det bes om skriftlige innspill. 

Videokonferansehøringene blir direkte overført på Stortingets nettsider.

Et eget skjema benyttes til søknad om deltakelse på høring eller innsending av skriftlige innspill. Det finnes via oversikt over komiteens høringer og skriftlige innspill.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Helse- og omsorgskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: helse-omsorg@stortinget.no

Komitésekretær

Kirsten Gjemdal
Telefon: 23 31 31 40

Komitésekretariatet

Paola Salazar
Telefon: 989 06 832

(Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69)

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Medlem Madland, Tove Elise A
Første nestleder Myrseth, Cecilie A
Medlem Røed, Even A. A
Medlem Vasvik, Truls A
Andre nestleder Hoksrud, Bård FrP
Medlem Wold, Morten FrP
Medlem Bruflot, Sandra H
Medlem Bøe, Erlend Svardal H
Leder Trøen, Tone Wilhelmsen H
Medlem Bollestad, Olaug Vervik KrF
Medlem Ojala, Irene PF
Medlem Aydar, Seher R
Medlem Klungland, Lisa Marie Ness Sp
Medlem Myrvold, Hans Inge (Møter fast for Toppe, Kjersti) Sp
Medlem Hussein, Marian SV