Den utvidete utenriks- og forsvarskomité

Den utvidete utenriks- og forsvarskomité (DUUFK) er en fast komité som består av de ordinære medlemmene av utenriks- og forsvarskomiteen, Stortingets president og lederne for partigruppene.

Se Stortingets forretningsorden § 16.

Lederen av utenriks- og forsvarskomiteen leder også den utvidete utenriks- og forsvarskomité. Komiteen kan også ha fellesmøter med andre fagkomiteer på Stortinget.

Komiteen har til oppgave å drøfte med regjeringen viktige spørsmål vedrørende utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk og beredskap, herunder terrorberedskap. Slik konsultasjon bør finne sted før viktige beslutninger fattes av regjeringen. Forhandlingene skal holdes hemmelige, med mindre annet uttrykkelig bestemmes.

Det føres referat fra møtene, som frigjøres etter 30 år. Når minst seks medlemmer krever det, skal en sak komiteen behandler, legges fram for Stortinget i plenum.

Velg å se:

Komiteens medlemmer

Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Huitfeldt, Anniken A 18.10.2017-30.09.2021
Første nestleder Tetzschner, Michael H 18.10.2017-30.09.2021
Andre nestleder Tybring-Gjedde, Christian FrP 18.10.2017-30.09.2021
Medlem Amundsen, Per-Willy FrP 31.01.2018-29.01.2020
Medlem Arnstad, Marit Sp 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Bastholm, Une MDG 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Breivik, Terje V 18.01.2018-30.09.2021
Medlem Christensen, Jette F. A 19.01.2018-30.09.2021
Medlem Elvenes, Hårek H 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Elvestuen, Ola V 30.01.2020-17.03.2020
Medlem Grande, Trine Skei V 17.03.2020-30.09.2021
Medlem Grande, Trine Skei V 12.10.2017-17.01.2018
Medlem Grøvan, Hans Fredrik KrF 29.01.2019-30.09.2021
Medlem Hareide, Knut Arild KrF 12.10.2017-24.01.2020
Medlem Helleland, Trond H 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Huitfeldt, Anniken A 12.10.2017-18.10.2017
Medlem Jensen, Siv FrP 29.01.2020-30.09.2021
Medlem Kolberg, Martin A 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Limi, Hans Andreas FrP 12.10.2017-29.01.2020
Medlem Lysbakken, Audun SV 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Marthinsen, Marianne A 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Mehl, Emilie Enger Sp 20.10.2020-30.09.2021
Medlem Moxnes, Bjørnar R 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Navarsete, Liv Signe Sp 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Raja, Abid Q. V 12.10.2017-24.01.2020
Medlem Schou, Ingjerd H 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Sivertsen, Eirik A 12.10.2017-19.01.2018
Medlem Støre, Jonas Gahr A 12.10.2017-30.09.2021
Medlem Tetzschner, Michael H 12.10.2017-18.10.2017
Medlem Thommessen, Olemic H 12.10.2017-15.03.2018
Medlem Toskedal, Geir Sigbjørn KrF 31.01.2020-30.09.2021
Medlem Trøen, Tone Wilhelmsen H 15.03.2018-30.09.2021
Medlem Tybring-Gjedde, Christian FrP 12.10.2017-18.10.2017
Medlem Wilsgård, Kristian P. FrP 12.10.2017-17.01.2018
Medlem Wold, Morten FrP 29.01.2020-30.09.2021