Europaparlamentet

En gang i året møter delegasjonen den tilsvarende delegasjon fra Europaparlamentet for debatt og dialog knyttet til aktuelle europapolitiske spørsmål og til det parlamentariske samarbeidet mellom Stortinget og Europaparlamentet.

Europaparlamentets logo
Europaparlamentets logo

Delegasjonens medlemmer

Delegasjonen for forbindelser med Europaparlamentet består fra 17. desember 2015 av medlemmene av Stortingets utenriks- og forsvarskomité (jf. Innst. 139 S (2015-2016)). Det velges ikke varamedlemmer til delegasjonen.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet ivaretas av internasjonalt sekretariat.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no 

Brussel

Stortinget har et kontor i Brussel med spesielt ansvar for å følge Europaparlamentet. Kontoret bemannes av seniorrådgiver Per S. Nestande.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Kontoret ligger i Europaparlamentet og har adresse 60, rue Wiertz.

Se også

Les mer om Europaparlamentet og den norske delegasjonen.

Europaparlamentets nettsted.

Aktuelt

  • Frå Stortinget deltok Sylvi Graham (H) og Svein Roald Hansen (A) frå utanriks- og forsvarskomiteen. Foto: Stortinget.

    Behov for europeiske løysingar på migrasjonskrisa

    Det var relativt brei semje om behovet for felles europeiske løysingar da migrasjonskrisa var drøfta av representantar frå europautval i nasjonale parlament møttes på det såkalla COSAC-møtet i Luxembourg denne veka. 

    (30.11.2015)

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Huitfeldt, Anniken A
Første nestleder Halleraker, Øyvind H
Andre nestleder Tybring-Gjedde, Christian FrP
Medlem Agdestein, Elin Rodum H
Medlem Alexandrova, Regina H
Medlem Graham, Sylvi H
Medlem Grande, Trine Skei V
Medlem Hansen, Svein Roald A
Medlem Hareide, Knut Arild KrF
Medlem Helleland, Trond H
Medlem Navarsete, Liv Signe Sp
Medlem Nesvik, Harald T. FrP
Medlem Nybakk, Marit A
Medlem Rytman, Jørund FrP
Medlem Simensen, Kåre A
Medlem Solhjell, Bård Vegar SV
Medlem Støre, Jonas Gahr A