Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn sju representanter fra Vestfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2) og Kristelig Folkeparti (1).

Vestfold grenser i vest til Telemark, i nord-vest til Buskerud og i nord-øst til Akershus. Det er 12 kommuner i Vestfold.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Høy sysselsetting er det viktigste tiltaket mot økte forskjeller. På Høyres landsmøte i 2013 sa Erna Solberg: 'Vi må få flere som i dag ramler utenfor arbeidslivet til å forbli innenfor.' Fasiten etter drøyt tre år med Høyre-regjering er at andelen som ikke er i arbeid i 2016, var den høyeste på over 20 år. Antallet unge uføre har økt med 37 pst. Flere unge er utenfor arbeid, utdanning og aktivitet. Med grunnlag i disse resultater mener regjeringen det er klokt å videreføre den politiske linjen de har ført siden 2013?
 • Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til utenriksministeren

  Innebærer utenriksministerens manglende tilbakemelding på de forslagene i Stoltenberg-rapporten som ikke eksplisitt er nevnt i svaret på mitt spørsmål av 21. februar 2017 at forslagene ikke følges opp?

 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Konjunkturinstitutet i Sverige meldte for få dager siden at Sverige har det sterkeste arbeidsmarkedet i EU. Aldersgruppen 20-64 år har den høyeste sysselsettingsgraden siden 1992. I Norge peker pilene motsatt vei. Andelen av befolkningen som er i arbeid var i 2016 den laveste på over 20 år, og sysselsettingen blant unge var i 2016 den laveste på over 20 år. Hva vil regjeringen gjøre for å snu utviklingen?
 • Spørretimespørsmål fra Sonja Mandt (A) til barne- og likestillingsministeren

  Nav-tallene som viser at økningen av kontantstøtten har ført til at flere kvinner, og særlig kvinner med innvandrerbakgrunn, velger kontantstøtte i stedet for å jobbe, har fått flere til å revurdere ordningen. Regjeringen skulle egentlig levert en likestillingsvurdering av statsbudsjettet i sin helhet i høst, men gjorde ikke som Stortinget hadde anmodet om. Dersom statsråden i lys av de nye Nav-tallene skulle gitt en likestillingsvurdering av kontantstøtten, hvordan ville den sett ut?
 • Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til utenriksministeren

  I februar 2009 avga Thorvald Stoltenberg sin rapport " Nordisk samarbeid om sikkerhets- og utenrikspolitikk" til de nordiske utenriksministrene.
  Hvilke konkrete initiativ er tatt og hva er status for gjennomføringen av hvert av rapportens 13 forslag?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle