Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Vest-Agder er vårt sørligste fylke og grenser i nord-vest til Rogaland og i nord-øst til Aust-Agder. Det er 15 kommuner i Vest-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Vil justisministeren sørge for at evalueringen som nå er planlagt er uavhengig og at læringspunktene fra evalueringen, både knyttet til det operative, til ressursbruken og til kultur og ledelse, følges opp og gjøres kjent for offentligheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Hvilke tiltak har ministeren satt iverk sammen med helseministeren for at tjenestene skal kunne følge opp ungdom med psykisk sykdom under barnevernets omsorg tidligere og bedre koordinert og hva vil ministeren gjøre for å forbedre mulighetene til bedre samarbeid mellom etatene i slike ekstreme tilfeller?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

  Det er nå ett år siden ny lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt og en ny veiledning for reservasjon for ideelle skal utarbeides. Stortingets ønske om å utnytte handlingsrommet fullt ut forutsetter en veiledning ut over TSB. Kan statsråden svare konkret på hvordan juridisk ekspertise, den ekspertise som også Stortinget la vekt på i sin behandling, blir trukket inn i den videre prosess – og kan statsråden være konkret på hvor raskt veiledningen vil være på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til statsministeren

  Kan statsministeren gi en tilbakemelding på hva som er iverksatt av tiltak i alle departementer for å hindre slik outsourcing og er det andre departementer enn Helsedepartementet som har iverksatt outsourcing av data i sine virksomheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Jeg ber justisministeren redegjøre for hvorfor ikke man stoppet disse, evt. noen, på vei til Kristiansand og klargjøre ressurssituasjonen. Var ikke samarbeidet mellom politidistriktene godt nok og er ressurssituasjonen årsak til at man ikke hentet inn ekstramannskaper i Agder politidistrikt?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle