Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Theodor Helland (FrP) til utenriksministeren

  Gjelder Norges bilaterale luftfartsavtale med Marokko okkuperte Vest-Sahara?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Mener statsråden at ordningen bør innrettes på en annen måte, slik at oppussing av eksisterende bolighus i større grad tilgodeses av Enova, og er statsråden enig i at forbrukernes påslag på strømregningen bør avspeile det beløpet Enova faktisk bruker til enøk-tiltak i husholdninger?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  På Sørlandet har flere barn utøvd svært alvorlig vold, også med dødelig utgang. I dag fungerer Bjørgvin og Eidsvoll ungdomsenheter som gode tiltak for disse. Avisen Fædrelandsvennen har hatt flere oppslag om behovet for oppfølging av barn som har fått så strenge dommer at de skal sone videre som voksne. Kuttene i kriminalomsorgen har vært enorme under denne regjeringen, og rehabiliteringsarbeidet er forsømt. Har statsråden en plan for hvordan unge skal følges opp i voksenfengslene, eller vil han lage en?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kulturministeren

  Under en høring i Stortinget i november trakk en kommersiell aktør en inngått avtale om kjøp av annonseplass hos en frivillig aktør som var på høringen fordi den hadde ytret seg negativt om kommersialisering/utbytte i barnevern. Økonomiske sanksjoner grunnet en ytring i Stortinget. Denne regjeringen åpner for mer kommersialisering av velferdstjenester.
  Hvordan vurderer ministeren slike represalier ut fra prinsippet om at høringer i Stortinget er åpne og demokratiske og at alle skal kunne ytre seg fritt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Under høringen av Dok. 12 S (2018-2019) uttalte Voksne for Barn (VFB) at de var mot profitt i barnevernet på prinsipielt grunnlag. Etter høringa, trakk investorselskapet Humana tilbake sin inngåtte avtale om kjøp av annonser (VFB sine nettsider) med begrunnelse i disse meningene.
  Hva mener ministeren om en slik framgangsmåte, vil hun ta initiativ til at selskaper hvis tjenester finansieres av Staten ikke skal kunne true frivillige organisasjoner gjennom en slik opptreden og vil hun dekke tapet VFB er påført?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle