Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Vest-Agder er vårt sørligste fylke og grenser i nord-vest til Rogaland og i nord-øst til Aust-Agder. Det er 15 kommuner i Vest-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Flekkefjord rutebilstasjon har hatt avtale med NSB om billettsalg for tog helt fram til 31.12.2016. Fra det tidspunktet er avtalen opphørt. Dette betyr at det blir vanskeligere for en del gruppe mennesker å skaffe seg billett, og toget blir dermed mindre attraktivt.
  Hva kan statsråden gjøre for fortsatt å kunne ha billettkjøp til tog på Flekkefjord rutebilstasjon?
 • Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

  14. mai 2014 sendte ESA et brev hvor de tok opp fartsområdebegrensningene for passasjerskip i NIS med norske myndigheter. Dette var samtidig som partene i Fartsområdeutvalget forhandlet om løsninger knyttet til nettopp denne problemstillingen. Hvorfor informerte ikke statsråden utvalget om dette, og mener statsråden at det er godt trepartssamarbeid å holde tilbake slik sentral informasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Audnedal stasjon på Sørlandsbanen er også pendlertog til Kristiansand. Imidlertid er tilgjengeligheten dårlig på grunn av stor høydeforskjell mellom perrong og tog.
  Hvor langt er statsråden kommet med målsetting om universelt utformet Norge 2025 og hvordan vil statsråden ta initiativ til å bedre tilgjengeligheten på landets stoppesteder og perronger og når vil utbedring skje på Audnedal stasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til samferdselsministeren

  Når vil regjeringen legge frem en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge, og når vil det legges frem en sak om etablering av flere fiberkabler til utlandet?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Arbeiderpartiet la inn sterke føringer om lokal forankring og prosess i utformingen av de nye politidistriktene. Politiet skulle bli mer tilgjengelig og til stede. Det er kommet negative tilbakemeldinger på prosesser fra hele landet. I Vest-Agder har Lyngdal og Kvinesdal sendt klage. Da statsråden sa ja til å bli ny justis- og beredskapsminister, regner jeg med visjonene inneholdt tanker om gode løsninger for å gjøre gjennomføringen bedre. Hvilke initiativ tok / vil statsråden ta for å sikre videre god lokal deltakelse?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle