Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra fylket.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Vest-Agder er vårt sørligste fylke og grenser i nord-vest til Rogaland og i nord-øst til Aust-Agder. Det er 15 kommuner i Vest-Agder.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvilke faglige- og rehabiliteringsmessige hensyn ligger til grunn for å ikke videreføre denne ordningen, og hvilke tiltak skal eventuelt sikre fortsatt Nav tjenester ved Hof fengsel?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Regjeringens satsing på anbudsutsettelse av arbeidsmarkedstiltak har møtt kritikk. Varodd A/S i Kristiansand kan dokumentere gode resultater, men mistet 40 % av tiltaksplassene da kontraktene gikk til bedrifter som ikke har vært etablert i landsdelen og ikke kjenner det lokale arbeidsmarkedet. Resultat er økte ventelister for arbeidsretta tiltak og ubenyttet kapasitet i attføringsbedriftene.
  Mener statsråden det er riktig at kommersielle får oppdrag på bekostning av offentlige og at resultater ikke vektlegges?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

  I hvilken grad vil regjeringens varslede endringer av alminnelig garantiordning i GIEK åpne for at ordningen kan gjelde skip som bygges i Norge til norske kjøpere og i hvilken grad er det mulig å oppfylle ønsket fra Norske Skipsverft innenfor EØS / OECDs eksportregelverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Grunneiere på gårdene Opofte/Basgård i Kvinesdal kommune i Vest Agder er opprørte over at Kartverket vil endre navn på gårdene deres.
  Hva mener statsråden skal være lokalbefolkningens og lokaldemokratiets rolle i navnesaker i kommunene?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

  Iht EU-regelverket om offentlige anskaffelser gis oppdragsgiver plikt til å vurdere oppdeling av kontrakter, for å gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurransen. Under behandlingen av den nye loven om offentlige anskaffelser gikk en samlet komite inn for at også det norske regelverket skulle legge til rette for en slik oppsplitting av kontrakter, jf Innst 358 L (2015-2016).
  Hvordan er dette ivaretatt i regelverket, og har statsråden eksempler på hvor dette ev er gjort?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle