Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Av Dagsavisen 17. april fremgår det at regjeringen ikke har oversikt over antall personer som mottar kontantstøtte. I statsbudsjettet for 2018 forslo regjeringen å bevilge i overkant av 1,7 mrd. kroner til ordningen. Er det riktig at regjeringen ikke ser behov for verken å vite selv eller å orientere storting og kommuner om hvem og hvor mange som søker og mottar kontantstøtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kulturministeren

  Gjeld og forpliktelser opparbeidet gjennom spill kan føre til alvorlige konsekvenser, også selvmord.
  Hvilken kunnskap finnes om spillavhengighet og selvmord, hvilke tiltak har regjeringen iverksatt for å motvirke dette og hvordan har ministeren fulgt opp den kunnskapen som foreligger?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at helikoptertilbudet til og fra Værøy opprettholdes med en kvalitet som er minst like god som i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Riksrevisjonen har nettopp kommet med en kritisk rapport om akuttplasseringer i barnevernet. Ulik praksis var ett av momentene i den rapporten. Vg har oppslag den 5.4 om store forskjeller i landet når det gjelder tilsyn med barnevernstiltak. Kan statsråden redegjøre for hva som ligger til grunn for denne ulikheten, skyldes det personellmangel, økonomi ulik fortolking av regelverk eller annet og hva vil statsråden gjøre for å sikre lik kvalitet for alle barn i barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til helseministeren

  Mener statsråden at glukosemåleren Freestyle Libre er medisinsk behandlingshjelpemiddel, og dermed underlagt sykehusenes finansieringsansvar, eller er det et hjelpemiddel på lik linje med ordinære blodsukkermålere som i dag finansieres av folketrygden, og hva vil statsråden gjøre for at norske diabetespasienter skal slippe å betale 16000 kr i året for å bruke dette apparatet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle