Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Vil statsråden se på muligheten for å kompensere eller forhindre uheldige utslag i pensjoner og pensjonsordninger ved kommunesammenslåinger der kommunene har ulike pensjonsordninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Forvaltningen av de umyndiges midler er strengt regulert og forutsetter at de plasseres i bank, noe som gir en avkastning som reduserer pengenes verdi.
  Vil statsråden åpne for at denne type midler kan forvaltes på andre måter f.eks. SPU eller tilsvarende som kan gi en avkastning som kan bidra til å opprettholde pengeverdien, og vil statsråden åpne for at midler som er utbetalt som erstatning til en person som er umyndiggjort pga. skade påført på sykehus kan brukes til kjøp av tomt og oppføring av ny tilpasset bolig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Mange private barnevernsaktører har fått store oppgaver av kommunene.
  Hvordan har utviklingen vært av private aktører i barnevernstjenesten (en-til-en tjenester og institusjoner samt evt. andre tiltak) fra 2013 og frem til nå tabellarisk oppstilt, hvor mange penger årlig er brukt på slike aktører i denne perioden, hva er tatt ut i årlige overskudd og er ministeren tilfreds med bruken av private i barnevernstjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Sørlandet har de siste dagene blitt rammet av ekstremvær med betydelige nedbørsmengder som har medført ras, ødelagt infrastruktur og betydelige materielle skader. Ødeleggelsene er av et slikt omfang at det er vanskelig for lokale myndigheter alene å sørge for opprydding, reparasjoner og sikring av kritisk infrastruktur.
  Hvordan vil kommunal og moderniseringsministeren sørge for at staten bidrar?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Hvordan vil justisministeren følge opp hvert av de konkrete funnene i sivilombudsmannens rapport fra politiets utlendingsinternat på Trandum som ble gjort kjent 22.9.17, hvilke konkrete endringer er satt i prosess, hva vil gjøres videre og hva er tidsperspektivet for gjennomføringen av de forskjellige tiltakene?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle