Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Troms.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Hvor langt har statsrådene kommet med å lage egen handlingsplan for å sikre de bevaringsverdige husdyrrasene og gi næringsaktører som satser på disse rasene, både forutsigbarhet og mulighet for lønnsom drift?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Vil statsråden sørge for at Stortinget får en sak til behandling dersom regjeringen tar initiativ til å forlate vedtatte prinsipper i kongekrabbepolitikken ved å utvide adgangskriteriene til kongekrabbefisket?
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Det har over flere år blitt stilt spørsmål ved om NDLA-modellen er den beste for å sikre digitale læremidler i skolen. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vedtok våren 2017 en klar forventning om at kunnskapsministeren skulle adressere problemstillingen i regjeringas IKT-strategi. Det har ikke skjedd. Vil statsråden nå gå i dialog med KS og fylkeskommunene om hvordan utvikling og innkjøp av digitale læringsressurser og læremidler i grunnopplæringa best kan organiseres?
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Arbeiderpartiet vil garantere for at fiskeressursene også i fremtiden skal tilhøre folket i fellesskap: Vi vil sikre en fiskereid flåte og at nasjonalitetskravet opprettholdes i samsvar med deltakerlovens bestemmelser. Statsråden har nå valgt å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo AS. Dette er en utvikling Arbeiderpartiet ikke ønsker. Hvilke særlige hensyn ligger til grunn for denne dispensasjonen, og hva gjør denne saken helt unik?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Forvaltning av motorferdsel i utmark er en kommunal oppgave. Fylkesmannen gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak. Det går forlydende om at landets fylkesmannsembeter i sin praksis håndhever 2,5 km-reglen for motorferdsel til hytter ulikt.
  Kan statsråden gi en oversikt over forskjellene mellom praksis hos de ulike fylkesmannsembetene på dette feltet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle