Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra Troms.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Troms grenser i sør til Nordland og i nord til Finnmark. Det er 25 kommuner i Troms.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dersom man bruker samme beregningsmåte, hvor mange statlige arbeidsplasser har blitt lagt ned eller flyttet fra fylkene utenfor Oslo i samme periode?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Hvor mange geriatriske spesialister er det ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), og hvorfor hevder helseministeren at det foreligger et rekrutteringsprogram for å "sikre forutsigbare utdanningsløp uten uønskede forsinkelser i spesialisering, og mulighet for forskning og fagutvikling", når seksjonsleder ved samme sykehus kan fortelle at et program med et slikt mål per i dag ikke eksisterer?
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  En trygg opplevelse av barseltiden har stor betydning for helse, relasjonen mor-barn og hele familiesituasjonen. Mestringsevnen påvirkes av helse, arbeidssituasjon, nettverk, økonomi, utdanning og levemåte. Vi får tilbakemelding på at det går tregt med å få på plass en god barselomsorg basert på de faglige retningslinjene til Helsedirektoratet. Hvorfor gjør ikke regjeringen mer for å følge opp dette arbeidet?
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Hovedkontor for Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet kan nå bli flyttet fra Tromsø som følge av et organiseringsprosjekt ledet av Kunnskapsdepartementet. Dette er de siste av en rekke andre sentraliseringsgrep, som nedleggelse av DFØ og senest Lånekassens avdelinger i Tromsø. Vil statsråden sikre at kompetanse, myndighet og dermed de nevnte hovedkontorene forblir i Tromsø?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Statsråden sier i Stavanger Aftenblad at ca. 1 500 pasienter har fått raskere behandling i "fritt behandlingsvalg" enn de ville ha fått uten ordningen.
  Hvor lenge har pasientene ventet før de velger behandling under "fritt behandlingsvalg" målt i snitt eller reelle tall, hvor mange av pasientene har ventet på behandling over gjennomsnittlig ventetid for sin pasientgruppe, og hvor mange av pasientene har opplevd fristbrudd?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle