«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Telemark grenser i sør til Aust-Agder, i vest til Rogaland og Hordaland, i nord-øst til Buskerud og i øst til Vestfold. Det er 18 kommuner i Telemark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Skolen er samfunnets viktigste arena for å utjevne forskjeller. Men i stedet for å prioritere elever som sliter, har Høyre og Fremskrittspartiet de siste fire årene stemt mot fem av Arbeiderpartiets forslag i Stortinget om satsing på tidlig innsats. Nå på tampen av regjeringsperioden legges det omsider frem en melding. Om en god måned er det høring i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Det vil altså fremdeles ta tid før det skjer noe i klasserommene. Disse tiltakene er alt annet enn tidlige fra regjeringens side, hvorfor har det ikke skjedd noe før?
 • Interpellasjon fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Blinde og svaksynte elever er avhengig av inkludering og tilrettelegging for å få en fullgod opplæring i et godt skolemiljø. I en undersøkelse utført i 2016 på oppdrag fra Blindeforbundet kommer det frem at 65 prosent av blinde og svaksynte elever sier de blir mobbet på skolen. Samme undersøkelse viser at en stor andel blinde og svaksynte elever blir tatt ut av undervisningen, og hele 40 prosent får fritak fra fag. Vi vet også at mange elever opplever problemer med å få tilrettelagte læremidler, som for eksempel punktskriftbøker. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at blinde og svaksynte får nødvendig tilrettelegging og opplever en fullgod opplæring og mer inkluderende skolemiljø?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til barne- og likestillingsministeren

  Kva gjer regjeringa for å sikre at personar som bryt ut av eit samliv der dei har vore utsette for vald får «oppfølging i reetableringsfasen», jf krisesenterlova § 2 bokstav d?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Hva er begrunnelsen for at regjeringen fjernet måltallene for konfliktrådene og hva er justisministerens mening om resultatene det kan se ut til å ha gitt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Honoraret for meklere i konfliktråd er i dag på 195 kr. per time og har ikke vært regulert siden 2011.
  Hva er begrunnelsen for at man ikke har økt meklerhonoraret?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle