«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Telemark grenser i sør til Aust-Agder, i vest til Rogaland og Hordaland, i nord-øst til Buskerud og i øst til Vestfold. Det er 18 kommuner i Telemark.

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Hva konkret er gjort for å følge opp Stortingets vedtak om at ordningen med omvendt voldsalarm må gjøres godt kjent slik at ordningen kan benyttes i større grad enn i dag, og når vil vedtaket om evaluering av ordningen med besøksforbudet være utført?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Nye Veier AS har søkt om å fravike kravet om vegskulder på 3 meter og uten vegbelysning for utbyggingen av ny El8 gjennom Bamble. Dersom selskapet får godkjent en slik søknad vil vegskulderen blir 2 meter.
  Kan statsråden redegjøre for om regjeringen vil godkjenne en slik forringelse av kvalitet og trafiksikkerhetsaspektet ved utbygging av ny E18 gjennom Bamble, og om hvordan en slik redusert utbygging vil påvirke trafikksikkerheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvor står arbeidet med å få etablert en luftambulansebase i Telemark og hva menes konkret med de 10 millionene som er satt av til fremtidig base for luftambulanse Innlandet i budsjettforliket?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvor mye mindre ressurser vil Sykehuset Telemark få i 2017 som føge av effektiviseringskravet i budsjettforliket mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre, sammenlignet med opprinnelig forslag til statsbudsjett, og hva er departementets anslag på hva Sykehuset Telemark ville fått hvis den totale bevilgnngen til RHFene hadde vært på 1040 millioner mer enn Regjeringens budsjettforslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Viser til brev fra leder i Skrivesenteret sendt 12. desember, om at skriveprøvene (de nasjonale utvalgsprøvene og de læringsstøttende prøvene) som Skrivesenteret siden 2003 har utviklet for å avdekke skriveferdighetsnivået til norske skoleelever, skal avvikles med umiddelbar virkning.
  Hva er begrunnelsen for dette og på hvilken måte er dette varslet og forankret i skolesektoren og i kunnskapsdepartementets styringsdokumenter?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle