«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Det vises til at regjeringen ønsker en endring av oppnevningsretten for stipendkomiteene, ved at denne retten flyttes til det sentrale Utvalget for statens kunstnerstipend. Nå frykter flere tusen kunstnere at det i praksis innebærer en svekkelse av demokratiske prosesser, og at man vil få en uheldig maktkonsentrasjon i norsk kunstliv. På hvilket grunnlag anser statsråden det som nødvendig å endre dagens praksis av oppnevningsretten, og vil statsråden ta hensyn til de innspillene som har kommet fra kunstnerorganisasjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Mener samferdselsministeren at en reduksjon i antall stoppesteder fra 5 til kun et stoppested på Sørlandsbanen gjennom Telemark er tilfredsstillende?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til fiskeriministeren

  Fiskeriministerens vedtak om å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side i Gunnar Klo-saken gjør det nødvendig å få frem en avklaring fra statsråden om hvordan han vil forvalte deltakerloven fremover.
  Kan statsråden garantere at dette er et særlig engangstilfelle, eller er dette en endring av statsrådens tilnærming til deltakerloven?

 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  EØS-tilsynet ESA leverte nylig en uttalelse til Norge om at vi bryter EØS-reglene ved ikke å gi fedre selvstendig uttaksrett.
  Skal Norge fortsette å bryte disse helt elementære likebehandlingsreglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Hvilke tiltak er til nå iverksatt for å forhindre at barn blir sendt til hjemlandet mot sin vilje, og hva vil statsråden gjøre for at foreldre med innvandrerbakgrunn blir bedre integrert slik at de på en god måte klarer å harmonisere egen kultur og tradisjoner med norske regler, normer, og verdier?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle