«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

Alle representanter fra samme fylke tilhører en fylkesbenk. Som regel er det den første representanten fra hvert fylke som leder fylkesbenken.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Jeg viser til EU-kommisjonens forslag om en felles europeisk reklamasjonsfrist på to år ved kjøp av varer (COM 2017/637).Forslaget kan medføre at den norske reklamasjonsfristen settes ned fra fem til to år. Dette kan gi svekket forbrukervern.
  Kan statsråden forsikre at den femårige reklamasjonsfristen i Norge vil opprettholdes, og er statsråden enig i at den femårige klagefristen på varer som er ment å vare lenge er en god ordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Vi har fått opplysninger om at Standard Norges komiteer nå må finansieres av eksterne kilder og vi hører også bekymring for norsk deltakelse i internasjonale komiteer som følge av at dette må finansieres av deltakerne selv.
  Er det gjort endringer i finansieringen av Standard Norges komiteer, kan statsråden garantere at dette ikke går utover det viktige arbeidet som gjøres av disse komiteene, og hvordan sikrer statsråden at Norge er tilstrekkelig representert i det internasjonale arbeidet, herunder ISO?
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  NRK har etter nyttår lagt om distriktsnyhetssendingene sine på TV fra én 15 minutters sending før Dagsrevyen til tre korte nyhetsoppdateringer som sendes tre ganger i løpet av kvelden. Dette har vakt sterke reaksjoner mange steder i landet fordi de korte sendingene byr på langt færre saker og mye mindre innhold enn det tilbudet NRK hadde før omleggingen. Mener statsråden at denne omleggingen ivaretar NRKs allmennkringkastingsoppdrag?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Vil justisministeren foreta en prinsipiell avklaring av hvilke oppgaver brann og redningsetaten skal ha i tiden fremover, hvor man blant annet må vurdere hvem som skal betale for oppgaver utført på vegne av andre nødetater?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Når vil regjeringen komme til stortinget med en sak som følger opp arvelovsutvalget?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle